1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Mega Mall Royall City
Tuần Này: 18 - 24 Tháng 04 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Rio 2 3D (Lồng tiếng)
10:15
14:15
18:15
Rio 2 3D (Phụ đề)
12:15
16:15
20:15
Rio 2 (Lồng tiếng)
11:15
15:15
19:15
Rio 2 (Phụ đề)
13:15
17:15
21:15
Nhiệm Vụ Cuối Cùng (NC16)*
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Chiến Binh Mùa Đông (3D)
10:00
12:30
15:00
17:30
20:00
Chiến Binh Mùa Đông (3D Lounge)
11:30
14:00
16:30
19:00
21:30
Chiến Binh Mùa Đông
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
Báo Oán (NC16)*
13:15
17:15
21:15
Vợ Quỷ
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
Người Băng (NC16)*
10:40
12:40
14:40
16:40
18:40
20:40
Kẻ Truy Sát NC16)*
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
Biệt Đội Cứu Hỏa
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thay thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Vincom Mega Mall Royall City
Tuần Này: 18 /04 - 01 / 05 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Lưu ý:
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thay thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

var TabbedPanels1 = new Spry.Widget.TabbedPanels("TabbedPanels1");